Köpa levitra Sverige

Kärleken slår ibland till snabbt och oväntat och man vill kanske då, väldigt gärna och i just den stunden, prestera. Man känner kanske också att partnern har förväntningar på en, förväntningar som man väldigt gärna vill leva upp till. För en man med erektionsproblem kan utgången av en sådan situation bli högst nedslående och frustrerande. Händelsen riskerar dessutom att leda till att mannen dras in i en ond cirkel med allt större problem och sviktande självförtroende som följd. Levitra oral jelly är designad för att hjälpa till vid sådana och liknande situationer där kärleken är otålig och inte kan vänta in mannens erektion. Levitra oral jelly, som finns i flera spännande smaker, verkar snabbare än andra liknande produkter i tablettform vilket minskar risken för ett misslyckande. Att inte kunna njuta av sex betyder för många människor kraftigt försämrad livskvalitet. Levitra oral jelly kan vara preparatet som ger de här personerna livsglädjen tillbaka.

Rekommenderad dosering

Levitra oral jelly kommer endast i dosen 5 mg vilket motsvarar en 100 mg Levitra-tablett. Levitra oral jelly ska tas en gång om dagen. Om effekten uteblir bör en läkare konsulteras för bedömning ifall doseringen behöver justeras. Det är inte lämpligt att själv experimentera med doseringen. Symtom på överdosering kan vara: förlängda erektioner, illamående, svimning, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm och yrsel. Kontakta omedelbart sjukvården om du misstänker överdosering.

Personer som är 65 år och äldre bör inte avvika från den rekommenderade dosen. Det samma gäller för personer med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Är njurfunktionen kraftigt nedsatt kan det vara lämpligare med en mindre dos. Vid nedsatt leverfunktion kan dosen behöva justeras ned. Personer under 18 år ska inte använda Levitra oral jelly eller andra produkter som innehåller sildenafil.rx-13

Effekt

Läkemedelsbolaget Pfizer hade från början tänkt sig att behandla kärlkramp med sildenafil. Men medicinen fungerade dåligt. Däremot fick man en såväl oväntad som ovanlig bieffekt: män som haft erektionsproblem fick hastigt – och förmodligen ofta lustigt – tillbaka förmågan. Substansen verkar genom att öka blodflödet till penis. Men medicinen gör inte hela jobbet på egen hand; det krävs också att mannen är sexuellt upphetsad för att det ska fungera.

Den verksamma substansen (sildenafil) i Levitra oral jelly är den samma som i världens kanske mest kända läkemedel, Eriacta, och andra Levitra-produkter, men gelformen möjliggör snabbare upptagning för kroppen. Mindre än 15 minuter kan vara tillräckligt och ibland kan det ta uppemot en halvtimme innan man får önskad effekt. Det varierar något från individ till individ. Preparatet kan tas med eller utan mat, men om det tas tillsammans med mat som har stort fettinnehåll, kan det ta lite längre tid innan preparatet verkar.

Produkten levereras i praktiska ”portionsförpackningar” som lätt får plats i plånboken. För dem som har svårt att svälja tabletter, är Levitra oral jelly ett bra alternativ.

Möjliga biverkningar och kontraindikationer

Levitra oral jelly kan, liksom andra liknande läkemedel, ge en rad biverkningar som man bör vara uppmärksam på. De vanligaste biverkningarna är: huvudvärk, yrsel, synrubbningar, förändringar i färgseendet, rodnad, nästäppa, dyspepsi (halsbränna, sura uppstötningar, illamående, tidig mättnadskänsla m.m.)

Mindre vanliga biverkningar: somnolens (trötthet), hypestesi (minskad eller bortfallen känsel i huden), bindhinnestörningar, ögonstörningar, störningar i tårflödet, andra ögonstörningar, tinnitus, hjärtklappning, takyardi (hjärtrusning), kräkningar, illamående, muntorrhet, hudutslag, myalgi (muskelvärk), hematuri (blod i urinen), hematospermi (blod i sädesvätskan), blödning i penis, bröstsmärtor, trötthet, ökad hjärtfrekvens.

Sällsynta biverkningar: överkänslighetsreaktioner, cerebrovaskulär händelse (stroke), synkope (svimning), dövhet, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, hyptertension och hypotension (högt och lågt blodtryck), näsblod.

Män som av läkare blivit avrådda från sexuella aktiviteter bör undvika att använda Levitra oral jelly och andra preparat som innehåller sildenafil. Det kan handla om patienter med svåra hjärt- och kärlsjukdomar. Preparatet bör inte tas samtidigt med så kallade kväveoxiddonatorer som till exempel amylnitrit eller nitriter i någon form. Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av så kallad optikusinfarkt bör inte ta läkemedel som innehåller sildenafil utan att först konsultera en läkare.

För följande grupper av patienter har säkerheten för sildenafil inte studerats och användning av preparatet är därför kontraindicerat: onormalt lågt blodryck (lägre än 90/50 mmHg), kraftigt nedsatt leverfunktion, nyligen genomgången hjärtinfarkt eller stroke samt hereditär degenerativ näthinnesjukdom som till exempel retinitis pigmentosa.

Kommentera