Köpa Kamagra På Nätet

Kamagra biverkningar

Användning av Kamagra kan orsaka biverkningar, dock inte hos alla. De flesta biverkningarna är milda till måttliga.

Mycket vanliga biverkningar:

(Dessa förekommer hos 1 av 10 personer eller fler)
Huvudvärk, rodnad.

Vanliga biverkningar:

(Dessa kan förekomma hos 1 av 100 till 1 av 10 personer)
Matsmältningsbesvär,
Illamående,
Yrsel,
Täppt eller rinnande näsa.

Mindre vanliga biverkningar:

(Dessa förekommer hos färre än 1 av 100 personer)
Ögonen blir känsliga mot solljus,
Högt eller lågt blodtryck, svimning,
Ökad muskelspänning, effekt på synen,
Erektionsproblem (såsom spontana eller smärtsamma erektioner)

Om du får mycket besvär från en av dessa biverkningar eller om de inte försvinner när du fortsätter att använda Kamagra, tala med din läkare.
Om du upplever biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur förvarar du Kamagra?

Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.
Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.
Denna bipacksedel godkändes senast i mars 2003.

Ytterligare information

För ytterligare upplysningar som är relaterade till detta läkemedel, kontakta det lokala ombudet för den som innehar lisens för distributionen av läkemedlet.

Belgien / Belgique / Belgien Bayer s. a.-n. V. Division
Pharma Avenue Louise 143 / avenue
Louise B-1050 Bruxelles
Tel / Phone: 32 – (0) 2-5356311

Kommentera