Köp Kamagra På Apoteket

Kamagra bipacksedel

Vad du bör veta

Denna bipacksedel ger allmän information om Kamagra 5 mg, 10 mg och 20 mg. Läs alltid uppmärksamt igenom bipacksedeln i förpackningen innan du börjar använda detta erektionsmedel. Har du ändå frågor efter att du har läst bipacksedeln? Rådfråga då en läkare eller apotekare.

I denna Kamagra bipacksedel:

1. Vad är Kamagra och för vad används det?

Kamagra är ett erektionsmedel. Det används vid erektionsstörningar, även kallat impotens eller erektil dysfunktion (ED). Vid denna åkomma förblir penisen slapp, trots sexuell stimulans. Könsumgänge eller andra tillfredsställande sexuella handlingar är därför inte möjliga. Det verksamma ämnet i detta erektionsmedel är Sildenafil, en medicin som tillfälligt återställer erektionsförmågan i penisen. Härigenom uppstår vid sexuell upphetsning åter en normal erektion.

2. Vad du bör veta innan du intar Kamagra

Ta hänsyn till följande vid användning av Kamagra:

  • Använd inte denna medicin om du är överkänslig för Sildenafil, om du använder läkemedel som innehåller nitrater, om du lider av vissa hjärt- och leveråkommor, eller om du har ett lågt blodtryck eller en allvarlig ögonavvikelse.
  • Detta läkemedel kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge till läkaren under online konsulten vilka andra mediciner du använder.
  • Om du intar Kamagra efter en bastant måltid, kan det fördröja effekten.
  • Vid användning av detta medel kan biverkningar som yrsel uppträda. Ta hänsyn till detta om du vill ge dig ut i trafiken.

Rådfråga Kamagra bipacksedel som du finner på produktsidan för mer information.

3. Hur intar man Kamagra?

Kamagra är en tablett som ska intas med lite vätska en halvtimme före könsumgänget. Detta erektionspiller verkar ungefär fyra till fem timmar, och bara i kombination med sexuell upphetsning. Svälj Kamagra helst på fastande mage för att få en snabb effekt. Ta aldrig mer än 1 tablett per dygn och använd detta läkemedel inte varje dag (maximalt tre gånger i veckan) för att undvika allvarliga biverkningar. Drick lite eller ingen alkohol vid användning av detta läkemedel.

4. Möjliga biverkningar

Denna medicin kan ge biverkningar. Möjliga biverkningar är:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • mag- och tarmbesvär;
  • yrsel;
  • störningar av synförmågan (suddig syn, avvikande färgförnimmelse, överkänslighet för ljus);

Inte alla har besvär av biverkningar, det är olika per person. En användare upplever fler biverkningar än en annan användare. Läs den fullständiga listan över biverkningar i Kamagra bipacksedel.

5. Hur förvarar du Kamagra?

Håll detta erektionsmedel utom räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i den originella förpackningen och skydda det mot höga temperaturer och fukt. Använd inte Kamagra efter passerat bästföredatum.

6. Kompletterande information

Kamagra är en tablett i ett tunt skikt med en orange färg. Detta läkemedel innehåller det verksamma ämnet Sildenafil och kan fås i olika styrkor. Rådfråga bipacksedeln i förpackningen för de övriga beståndsdelarna i detta läkemedel. Här får du också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Kommentera