Köp Kamagra I Sverige

Generisk Kamagra

Generisk Kamagra används vid behandling av erektil dysfunktion som innebär att penis inte hårdnar eller expanderar vid sexuell stimulering. Generisk Kamagra innehåller Sildenafil och är effektiv inom så lite som 15 minuter. Mat- och dryckintag påverkar inte kroppens förmåga att absorbera medicinen, vilket gör Kamagra unikt.

Bruksanvisning

Använd läkemedlet max en gång per dygn. Kamagra kan tas med eller utan mat. Sexuell stimulering krävs för att behandling ska verka. Äldre personer (65 år och över) bör ta en startdos på 5 mg. Det är också rekommenderat för personer med nedsatt leverfunktion att endast använda 5 mg åt gången.

Förvaring

Förvara Kamagra i en väl tillsluten behållare och oåtkomligt för barn. Förvara Kamagra i rumstemperatur och bort från överskottsvärme och fukt (ej i badrummet).

Försiktighetsåtgärder

Män som har hjärtproblem och som blivit avrådda från sexuell aktivitet ska inte använda Kamagra, eller något annat läkemedel som behandlar erektil dysfunktion. Ta inte Kamagra om du tar nitrater för att behandla kärlkramp, eller om du använder drogen "poppers" som kan innehålla nitrater. Inte heller bör du använda Kamagra om du använder alfablockerare – kombinationen kan göra dig yr och du kan svimma. Använd inte Kamagra om din läkare sagt till dig att inte ha sexuell aktivitet på grund av hälsoproblem eller om du är allergisk mot Kamagra eller någon av dess ingredienser. Behandling för erektil dysfunktion bör generellt användas med försiktighet av personer med anatomisk deformation av penis eller av personer som har tillstånd som kan predisponera för priapism.

Användning av Kamagra i kombination med andra läkemedel som behandlar erektil dysfunktion rekommenderas inte då ingen studie har gjorts på detta och kan därför vara farligt. Innan du använder dig utav Kamagra, berätta för din läkare om alla dina hälsoproblem, inklusive hjärtproblem, magsår, låg eller okontrollerat högt blodtryck, om du haft en stroke om någon familjemedlem har något sällsynt hjärtfel som förlängning av QT -intervallet, lever-eller njurproblem, retinitis pigmentosa, blödningssjukdom eller problem med blodceller. Innan du tar Kamagra berätta för din läkare om alla de läkemedel du tar inklusive receptfria läkemedel, vitaminer och naturmedel.

Eventuella biverkningar

De vanligaste biverkningarna med Kamagra är huvudvärk, rodnad, täppt eller rinnande näsa, matsmältningsbesvär, magbesvär eller yrsel. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter några timmar. Kontakta din läkare om du får en biverkan som stör dig eller en är långvarig. Mindre vanliga biverkningar inkluderar erektioner som inte försvinner och synförändringar. I händelse av att en erektion varar längre än 4 timmar, sök omedelbart medicinsk hjälp. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Överdosering

Om överdosering av Kamagra misstänks, kontakta giftinformationscentralen eller akutmottagning omedelbart.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan resultera i oönskade biverkningar eller förhindra ett läkemedel från att göra sitt jobb. Vissa läkemedel eller medicinska tillstånd kan interagera med denna medicin. Informera din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du tar.

Anmärkning

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den information du får eller fått av din läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas som att användning av Kamagra är säker eller effektiv för dig. Rådgör med din läkare innan du köper generisk Kamagra.

Fraktinformation

Denna produkt levereras inom 14 arbetsdagar.

Observera: För din bekvämlighet visas priserna i SEK. Vår sida använder sig dock utav ett amerikansk dollar betalningsrörelsesystem som kan ha daglig förändringi växelkursen. Pga valutaskillnader som kan ske mellan beställningsprocessen tills de att betalningen är slutförd kan de ske en mycket liten skillnad mellan de pris som visas på beställningsformuläret och de beloppet som dras från ditt konto.

Kommentera