Effekterna av Viagra 25 mg

Det finns i flera dosnivåer, inklusive 25 mg, 50 mg och 100 mg. En läkare kommer att förskriva en startdos är 50 mg för de flesta män. Men dosen reduceras ofta till 25 mg om den högre nivån uppnår ett bra resultat eller om medicinska förhållanden är en lägre dos en nödvändighet. Hur Viagra Fungerar för att Uppnå och behålla en erektion beror på blodflödet.

Vanligtvis, när en man är sexuellt upphetsad, kemiska interaktioner i kroppen orsaka blod för att fylla vävnaden i penis och det härdar och blir rak. Viagra hjälper denna process genom avslappnande muskler runt arteriella blodkärlen och ökar blodflödet till penis. Viagra fungerar på liknande sätt Oavsett dos, men effekterna av drogen är mer uttalad eftersom mängden av läkemedel ökat. Dos av 25 mg Viagra gör det mindre troligt att biverkningar inträffar.

För de flesta män som använder Viagra, mer inte nödvändigtvis är lika med bättre. Biverkningar såsom färgseendet, yrsel, huvudvärk och problem med hjärtat är mycket vanligare i män av höga doser av läkemedlet. Så är det vettigt att använda den lägsta dosen av de läkemedel som kan hjälpa en människa att uppnå och behålla en erektion. Mer Noggrann Dosering För vissa män, med en dos av 25 mg Viagra med att se till att de läkemedel som inte stör andra villkor. Även att ta en högre dos av Viagra är inte ett problem för de flesta män, de med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt kolesterol, fetma och diabetes kräver noggrann dosering.

Viagra slappnar blodkärlen och sänker blodtrycket, vilket orsakar ökad hjärtfrekvens. Sådana åtgärder kan leda till hjärtinfarkt och andra problem hos känsliga individer. Bättre Läkemedel Krigsmateriel Äldre män samt personer med lever-eller njurproblem har en nedsatt förmåga att klara Viagra från deras system när det har tjänat sitt syfte De tar vissa läkemedel, inklusive proteashämmare, erytromycin, tagamet, och ketokonazol kan också ha en minskad förmåga att eliminera Viagra. En dos av 25 mg Viagra är normalt föreskrivs i sådana fall för att undvika effekterna av för mycket medicin i blodet.

Lättnad för Prostata drabbade Män med prostata problem som ofta lider av erektil dysfunktion. Tyvärr kan de ha möjlighet att använda Viagra på grund av de biverkningar som uppstår när de kombineras med vissa mediciner som används för behandling av prostata problem. När det tas tillsammans med alpha-blockerande medel, till exempel, kan Viagra orsaka mycket lågt blodtryck, vilket leder till svimning, dimsyn, förvirring och yrsel.

Sedan den 25 mg dos av Viagra inte har en sådan extrem effekt, det är användbart för behandling av män som tar alfa-blockerare.

Kommentera